Tack för ditt intresse!

Klicka på länken eller scanna QR-koden för att ladda ned din biljett.

Jag godkänner att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän sparar mina uppgifter.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Information om behandling av dina personuppgifter

Genom din ansökan samlar vi in [ovan nämnda] personuppgifter om dig och behandlar dem i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur du tar tillvara dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Personuppgifterna behandlas i enlighet med informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

Informationen du lämnar här behövs för att administrera din ansökan och för att kunna tillhandahålla utbildningen till digital trygghetsvärd via vår samarbetspartner – stiftelsen Friends – som vi delar dina personuppgifter med. Dina personuppgifter kommer inte att användas av oss i något annat syfte. Uppgifterna raderas senast när ditt uppdrag som digital trygghetsvärd avslutas.

Vid ytterligare frågor kontakta dataskyddsombudet på Länsförsäkringar via dataskyddsombud@lansforsakringar.se.

{{formError}}